Až Vám zčerná obrazovka, přejděte na Linux!

Proč používat Linux

středa 29. července 2009

Akce odstřelte Akademii Věd

Už mne začíná unavovat ta diskuse kolem peněz (nebo lépe řečeno jejich nedostatku) pro Akademii věd. Jedním z velice diskutovaných článku je tento blogspot pana profesora Václava Pačese, bývalého předsedy Akademie Věd ČR, kterého si velice vážím (stejně jako si vážím pana profesora Jiřího Zlatušky). I zde se rozproudila diskuse na téma "Kolik dát na aplikovaný výzkum a kolik na základní?".
Svůj názor jsem tam napsal, ale tady ho taky otisknu:
Sice pozdě, ale také si dovolím pár poznámek z teorie a praxe ze svého života.
a) drtivá většina toho, co jsem se před 17-12lety učil na fi.muni.cz, bylo produktem základního výzkumu. Nevěřím, že by některá firma stála za vznikem Turingova stroje,
b) totéž platí pro von Neumanna, bez kterého bychom, troufám si tvrdit, byli v úplně jiném světě, pravděpodobně bez počítačů.
c) ve firmě Barco, kde momentálně pracuji, spolupracujeme s Ústavem radiotechniky (VUT) v Brně a Ústavem informatiky (AV). Obě spolupráce směřují k několika patentům. Jde o výzkum aplikovaný, který by bez jejich základního vůbec nebyl.
d) základní výzkum je nutný. Pokud ústavy AV negenerují patenty či užitné vzory či se jinak nepodílejí na aplikovaném výzkumu, není podstatné. Ale pouze pokud jsou schopny jiným způsobem prokázat svoji oprávněnou existenci - a to buď přínosem vědeckým (odbornými pracemi, citacemi,...) nebo společenským (popularizací vědy, zvelebování kultury národa konkrétními činy,...). Tady je opravdu místo pro subjektivní hodnocení širokou obcí vědeckou místo nějakého kafemlejnku.
e) přesunout dvě miliardy odněkud někam v době, kdy Věda a Výzkum jsou naší jedinou cestou z pekel, je totální kravina.
f] podpora aplikovaného výzkumu z veřejných prostředků metodou grantů je podle mého jediným správným způsobem, jakým může stát dotovat privátní sektor. Různé úlevy na daních, pobídky či jiné způsoby, jak pumpovat peníze do firem, nejsou tak dopodrobna kontrolovatelné.

Žádné komentáře: