Až Vám zčerná obrazovka, přejděte na Linux!

Proč používat Linux

úterý 2. září 2008

Talent dětí je třeba rozvíjet už od tří let

Právě jsem si přečetl článek hany Brixi shrnující a krásně popisující můj názor na výchovu dětí a rozvoj jejich talentu. Velmi podnětná je i diskuse, oboje určitě stojí za přečtení.
Mám-li to celé v krátkosti shrnout, tak budoucí úspěšnost jedince záleží kromě píle a talentu ovlivňují následující faktory:
1) Možnost rozvíjet svůj talent od útlého dětství, ideálně už od tří let.
2) Inteligence matky - a pozor, nikoli její dosažené vzdělání, ale její přirozená inteligence.
3) Cílená snaha rodičů podporovat talent dítěte. To ale znamená být schopen talent rozpoznat už u malochů.
4) Qalitní odborné vedení v kolektivní předškolní výchově, které nebude jenom o jejich hlídání, ale o dostatku podnětů a tvořivé činnosti. Nejlépe ve skupinách, ona týmová práce často násobí snahy jedince, což platí i u dětí, stejně jako možnost se s vrstevníky porovnávat a snaha vyniknout (leč ne za každou cenu).

Takže obecný rozvoj dítěte je třeba nenásilně podněcovat od mimina, talent podchytit ve třech letech, a od té doby na něm budou pracovat aktivní rodiče ve shodě s qalitním odborným vedením předškolních ústavů (o škole se ani nebavme).

A jelikož inteligence rodičů je výhodou, je třeba tuto informaci nacpat do hlavy puberťákům, protože qalitní studium podporuje rozvoj inteligence a tak sami můžou mít v budoucnu úspěšnější děti.

Na konec zbývá už jen dodat název jedné knihy od pastora Roberta Fulguma:
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Žádné komentáře: