Až Vám zčerná obrazovka, přejděte na Linux!

Proč používat Linux

úterý 19. ledna 2010

Jak rozchodit Joomla! pod Microsoft Windows

Nedávno jsem musel po telefonu a FTP rozchodit Joomla! na Widlích 2003, kde už navíc běží Lotus Notes. Pro příští generace tu zanechám minimalistický postup, jak to udělat:

Nejdřív si stáhneme Joomla!, MySQL, Apache a PHP (5.2.11)

V prvé řadě nainstalujte MySQL - stačí spustit instalátor a proklikat se na konec. V nastavení samozřejmě zvolte Server a Multilingual, zadejte heslo.
Potom v okně příkazového řádku
cd \Program Files\mysql\bin
mysql -u root -p
Password: sem zadejte heslo z instalace
mysql> CREATE USER 'joomla'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'joomla'@'localhost'
-> WITH GRANT OPTION;
mysql> \q

A tím je databáze připravena.
Potom nainstalujte Apache. Ponechejte základní nastavení.
Jako volbu při instalaci zvolte samostatnou aplikaci místo servisy - nastavíte ji až nakonec, až bude vše chodit. Nastavte port 8080.

Potom nainstalujte PHP. Doporučuji nainstalovat do adresáře C:\Program Files\Apache Software Foundation\PHP5.2.11 , protože pak je možné říct FileZille, aby Vám jako root spřístupnila pouze C:\Program Files\Apache Software Foundation a máte k dispozici jak httpd.conf, tak php.ini . V rámci instalace zvolte instalaci do Apache 2.2 jako modul (modul je rychlejší, pro testy je ale lepší použít CGI - nemusí se pořád restartovat Apache při změně php.ini).

V httpd.conf odkomentujte LoadModule pro moduly proxy, proxy_http a rewrite, v DirectoryIndex změňte na
DirectoryIndex index.php index.html

V sekci
změňte AllowOverride z None na All

A to by mělo být prozatím vše.

Otestujte konfiguraci pomocí Test Configuration ve Startmenu Apache.

V php.ini nastavte date.timezone na hodnotu, kterou považujete za rozumnou, například Europe/Prague

Přímo do adresáře C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs nakopírujte obsah adresáře joomla z instalačního balíku Joomla!
Přejmenutje htaccess.txt na .htaccess a odkomentujte v něm řádek
RewriteBase /

V danou chvíli je vše nachystáno ke konfiguraci Joomla!

Objevil se problém
Call stack
# Function Location
1 JSite->dispatch() C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\index.php:68
2 JComponentHelper->renderComponent() C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\includes\application.php:124
3 JError->raiseError() C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\libraries\joomla\application\component\helper.php:95
4 JError->raise() C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\libraries\joomla\error\error.php:171
5 JException->__construct() C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\libraries\joomla\error\error.php:136

Řešení je jednoduché:
http://discussion.accuwebhosting.com/joomla-issue-404-component-not-found_blog_by_ryan_125.html

Nakonec je třeba poslední věc: co s porty?
Jsou dvě možnosti - buď budete akceptovat, že na Joomla! půjdete přes port 8080 a necháte vše tak, nebo budete muset přesunout LotusNotes na jiný stroj a z Apache udělat reverzní proxy pro notesy.

Pokud to druhé, tak nejdříve Lotus Notes přemigrujte (to nechám na Vás jak).

Shoďte Notesy a Apache. V httpd.conf Apache změňte Listen 8080 na Listen 80 a restartujte Apache.

Pak je třeba nastavit mod_rewrite a mod_proxy.

TBD.

A je to.

Žádné komentáře: